Geometria i art. Programació per al segon trimestre de 1r. (Bilingüe).

En un post anterior, presentava la meua proposta per a treballar la geometria a través de l’art, per tal d’aconseguir una major motivació, que atenguera més a les necessitats naturals dels xiquets i xiquetes, i que provocara un aprenentatge més durador. Ara vos presente la programació per al segon trimestre de 1r de Primària. Comenteu si us ha semblat interessant!

Objectius.

 • Reconèixer i anomenar el triangle.
 • Reproduir triangles.
 • Reconèixer i anomenar el rectangle.
 • Diferenciar-lo del quadrat.
 • Reproduir rectangles.
 • Entendre el concepte de “contorn”.
 • Mesurar contorns amb llana.
 • Usar correctament: damunt/baix, al costat, davant/darrere, dalt/baix, entre.
 • Començar a usar esquerra/dreta.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Conèixer algunes obres d’art i el seu autor o autora.

Activitats:

 • Sessió 1: Presentem el concepte de rectangle. Observem les diferències amb el quadrat (té 4 costats, però dos són més llargs i dos són més curts. En dibuixem a la pissarra. Amb regle, dibuixem rectangles en papers de colors i els retallem. Els guardem per a una propera sessió.
 • Sessió 2: Presentem l’obra “Castell i sol” de Paul Klee. Parlem de què pensem que representa. Amb papers de colors i regles, dibuixem triangles (remarquem que tenen 3 costats) i els retallem. També els reservem. Utilitzant els rectangles i els triangles que teníem, composem un collage que represente una ciutat, semblant a la de Paul Klee. Amb cera tova, dibuixem un cercle que representarà al sol.
 • Sessió 3: Presentarem un conte d’Hervé Tullet. Després, farem algunes obres, en DinA 3, representant les obres d’Hervé Tullet. Utilitzarem témpera, dels 3 colors bàsics i negre. Les obres seran comunes, treballant de la següent manera:
 • Ens col·locarem cadascú davant d’un dels fulls. Agafarem un pinzell. La mestra donarà una ordre, i cada xiquet i xiqueta l’ha d’executar en el full que té al davant. Una vegada executada, canviarà de full, desplaçant-se al full de la seua dreta. A este full executarà la següent ordre, per a després tornar a desplaçar-se al full de la seua dreta, anat canviant.  D’aquesta manera, es generarà una obra per xiquet i xiqueta, però totes s’hauran realitzat entre tot l’equip. Exemples d’ordres: (paraules clau: línia recta, línia amb corbes, punt, contorn, damunt/baix, esquerra/dreta, al costat, davant/darrere, dalt/baix, entre)
 • Dibuixeu un punt.
  • Dibuixeu dos punts, un de cada color.
  • Amb un color diferent, feu-li el contorn a un (o dos, o tres…) dels punts.
  • Dibuixeu una línia amb corbes que passe per damunt d’un punt.
  • Dibuixeu una línia recta que vaja de dalt a baix del full.
  • Dibuixeu un nou punt entre dos punts que ja tingueu al full.
  • Dibuixeu una línia amb corbes que vaja d’esquerra a dreta del full.
  • Dibuixeu un punt baix de tot.
  • Feu dos punts, un punt gros que va davant, i un punt menut que va darrere.  
 • Sessió 4: Amb les obres de Sonia Delaunay, mesurarem el contorn d’un triangle i d’un rectangle. Primerament, amb llana, mesurarem el contorn de cadascuna de les figures. Enganxarem la llana, ja estirada, al full. Una vegada enganxada, amb un metre, mesurarem els trossos de llana, i escriurem al costat de cadascun els centímetres que mesura.  
 • Sessió 5: Dins l’àrea de lletres, realitzarem una fitxa resum dels continguts treballats.

Avaluació:

_________________________________

Geometría y arte. Programación para el segundo trimestre de 1º.

En un post anterior, presentaba mi propuesta para trabajar la geometría a través del arte, para conseguir una mayor motivación, que atendiera más a las necesidades naturales de los niños y niñas, y que provocara un aprendizaje más duradero. Ahora os presento la programación para el segundo trimestre de 1.º de Primaria. Comentad si os ha parecido interesante!

Objetivos:

 • Reconocer y denominar el triángulo.
 • Reproducir triángulos.
 • Reconocer y denominar el rectángulo.
 • Diferenciarlo del cuadrado.
 • Reproducir rectángulos.
 • Entender el concepto de “contorno”.
 • Mesurar contornos con lana.
 • Usar correctamente: encima/bajo, al lado, ante/detrás, arriba/bajo, entro.
 • Empezar a usar izquierda/derecha.
 • Desarrollar la creatividad.
 • Conocer algunas obras de arte y su autor o autora.

Actividades:

 • Sesión 1: Presentamos el concepto de rectángulo. Observamos las diferencias con el cuadrado (tiene 4 lados, pero dos son más largos y dos son más cortos. Dibujamos en la pizarra. Con regla, dibujamos rectángulos en papeles de colores y los recortamos. Los guardamos para una próxima sesión.
Castillo y sol. Paul Klee.
 • Sesión 2: Presentamos la obra “Castillo y sol” de Paul Klee. Hablamos de que pensamos que representa. Con papeles de colores y reglas, dibujamos triángulos (remarcamos que tienen 3 lados) y los recortamos. También los reservamos. Utilizando los rectángulos y los triángulos que teníamos, componemos un collage que represente una ciudad, parecida a la de Paul Klee. Con cera blanda, dibujamos un círculo que representará el sol.
 • Sesión 3: Presentaremos un cuento de Hervé Tullet. Después, haremos algunas obras, Din A3, representando las obras de Hervé Tullet. Utilizaremos témpera de los 3 colores básicos y negro. Las obras serán comunes, trabajando de la siguiente manera:
 • Nos colocaremos cada cual ante una de las hojas. Cogeremos un pincel. La maestra dará una orden, y cada niño y niña la tiene que ejecutar en la hoja que tiene delante. Una vez ejecutada, cambiará de hoja, desplazándose a la hoja de su derecha. En esta hoja ejecutará la siguiente orden, para después volver a desplazarse a la hoja de su derecha. De este modo, se generará una obra por niño y niña, pero todas se habrán realizado entre todo el equipo. Ejemplos de órdenes: (palabras clave: línea recta, línea curva, punto, contorno, encima/debajo, izquierda/derecha, al lado, delante/detrás, arriba/bajo, entre)
  • Dibujad un punto.
  • Dibujad dos puntos, uno de cada color.
  • Con un color diferente, hacedle el contorno a uno (o dos, o tres…) de los puntos.
  • Dibujad una línea con curvas que pase por encima de un punto.
  • Dibujad una línea recta que vaya de arriba abajo de la hoja.
  • Dibujad un nuevo punto entre dos puntos que ya tengáis en la hoja.
  • Dibujad una línea con curvas que vaya de izquierda a derecha de la hoja.
  • Dibujad un punto abajo de todo.
  • Haced dos puntos, un punto grande que va delante, y un punto pequeño que va detrás.  
 • Sesión 4: Con las obras de Sonia Delaunay, mediremos el contorno de un triángulo y de un rectángulo. Primero, con lana, mediremos el contorno de cada una de las figuras. Engancharemos la lana, ya estirada, en la hoja. Una vez enganchada, con un metro, mediremos los trozos de lana, y escribiremos junto a cada uno los centímetros que mide.
 • Sesión 5: Dentro del área de letras, realizaremos una ficha resumen de los contenidos trabajados.

En la parte escrita en valenciano, teneis un ejemplo de la ficha que utilitzamos para trabajar la medida i de la ficha que utilizamos para hacer un resumen del trabajo en el àrea de letras.

Evaluación:

Del mismo modo, la rúbrica de evaluación se hizo en valenciano, por lo que podéis consultarla en el apartado escrito en esta lengua.

Hi ha un comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s