Treballar la geometria mitjançant l’art a Primària (bilingüe).

A principi de curs vam assistir a una conferència de Fernando Hernández. Ell proposava una manera diferent d’enfocar els aprenentatges, utilitzant l’art per a aprendre, i no de manera separada de la resta de continguts escolars. Els resultats que ell mostrava a la seua exposició eren sorprenents. Em cridà molt l’atenció el concepte d’art, ja que em vaig adonar que el meu imaginari tenia un concepte molt restrictiu. Hernández utilitzava per a l’aprenentatge la pintura i l’escultura, creades o observades, però també la dansa, la literatura, la fotografia, l’arquitectura…

Després d’aquella conferència, com després de totes les que m’agraden i em fan pensar, vaig decidir començar a planificar accions a l’aula per a treballar alguns continguts mitjançant sessions d’art a Primer, grup al qual acompanyo este curs. A més, vaig observar només començar el curs que els xiquets i xiquetes de Primer necessiten, encara, moltíssima manipulació, i necessiten crear, imaginar, decidir, i totes aquelles accions que conformen un procés creatiu. Cada proposta que inclou art i creativitat als racons, tenia (i té) un èxit rotund.

Així, seguint aquesta idea, i seguint la línia de treballar a 1r de Primària des d’una vessant més globalitzada, més significativa i més activa, ens vam proposar treballar la geometria mitjançant sessions d’art, englobant d’esta manera tant objectius de matemàtiques com objectius de plàstica.   

Durant el primer trimestre ens tocava treballar el cercle i l’esfera, i vam introduir el concepte de “contorn”. Ací teniu la programació (Objectius, Activitats i Rúbrica d’Avaluació):

Objectius:

 • Reconèixer i anomenar el cercle.
 • Reproduir el cercle.
 • Introduir el concepte de “contorn”.
 • Construir esferes.
 • Identificar esferes en objectes de l’entorn.
 • Descriure informalment les característiques de l’esfera.
 • Identificar cercles i esferes en manifestacions artístiques.
 • Utilitzar cercles i esferes en manifestacions artístiques pròpies.
 • Conèixer algunes obres d’art, i el seu autor.
 • Estimular la pròpia creativitat.

Activitats:

Observar l’obra Estudi de color amb quadres, de Kandinski. Observar els cercles concèntrics. Amb un quadrat de paper petit com a base, elaborar amb llapis cercles concèntrics. Acolorir amb ceres toves i envernissar. Aquest petit quadre individual formarà part d’un mural col·lectiu.

Amb plastelina, anem contornejant un cercle donat per la mestra. És important que la mestra utilitze la paraula “contorn”.

Observem, a la PDI, imatges de les esferes flotants del parc McArthur, a Los Ángeles. Parlem del cos que forma esta obra d’art, i la definim de manera informal. Construïm cadascú la seua esfera, amb fang.

Una vegada l’esfera seca, l’acolorim amb témpera, i posteriorment l’envernissem.

Eixim a donar una volta per l’escola, amb la càmera fotogràfica, per buscar esferes en objectes quotidians.

Rúbrica d’avaluació.  

Cal comentar que, per a avaluar correctament estes activitats caldria també una rúbrica referent als continguts de plàstica. Jo no la vaig fer per què aquesta àrea l’avalua una persona especialista, tot i què va tindre en compte per a fer-ho tot el treball realitzat junt amb la geometria.

Conclusions

L’experiència ha estat molt motivadora, tant per a l’alumnat com per a mi. Així, durant aquestes sessions, en les que utilitzem l’art com a instrument d’aprenentatge, es mostren molt més tranquils i concentrats, molt pendents d’allò que estan fent, i els continguts s’assimilen amb major facilitat. Puc assegurar que ningú oblidarà què és una esfera! I van estar parlant de la sessió de fotografia durant dies!

Al 2n trimestre ens toca treballar el triangle, el rectangle, el punt i la línia i continuar amb el concepte de “contorn”. Tenim ganes mil de començar… Ja us anirem contant!

_______________

Trabajar la geometría mediante el arte en Primaria

A principio de curso asistimos a una conferencia de Fernando Hernández. Él proponía una manera diferente de enfocar los aprendizajes, utilizando el arte para aprender, y no de manera separada del resto de contenidos escolares. Los resultados que él mostraba en su exposición eran sorprendentes. Me llamó mucho la atención el concepto de arte, puesto que me di cuenta que mi imaginario tenía un concepto muy restrictivo. Hernández utilizaba para el aprendizaje la pintura y la escultura, creadas u observadas, pero también la danza, la literatura, la fotografía, la arquitectura…

Después de aquella conferencia, como después de todas las que me gustan y me hacen pensar, decidí empezar a planificar acciones en el aula para trabajar algunos contenidos mediante sesiones de arte en Primero, grupo al cual acompaño este curso. Además, observé nada más empezar el curso que los niños y niñas de Primero necesitan, todavía, muchísima manipulación, y necesitan crear, imaginar, decidir, y todas aquellas acciones que conforman un proceso creativo. Cada propuesta que incluye arte y creatividad en los rincones, tenía (y tiene) un éxito rotundo.

Así, siguiendo esta idea, y siguiendo la línea de trabajar en 1.º de Primaria desde una vertiente más globalizada, más significativa y más activa, nos propusimos trabajar la geometría mediante sesiones de arte, englobando de esta manera tanto objetivos de matemáticas como objetivos de plástica.
Durante el primer trimestre nos tocaba trabajar el círculo y la esfera, e introdujimos el concepto de “contorno”. Aquí tenéis la programación (Objetivos, Actividades y Rúbrica de Evaluación):

Objetivos:

 • Reconocer y denominar el círculo.
 • Reproducir el círculo.
 • Introducir el concepto de “contorno”.
 • Construir esferas.
 • Identificar esferas en objetos del entorno.
 • Describir informalmente las características de la esfera.
 • Identificar círculos y esferas en manifestaciones artísticas.
 • Utilizar círculos y esferas en manifestaciones artísticas propias.
 • Conocer algunas obras de arte, y su autor.
 • Estimular la propia creatividad.

Actividades:

Observar la obra “Estudio de color con cuadros”, de Kandinski. Observar los círculos concéntricos. Con un cuadrado de papel pequeño como base, elaborar con làpiz círculos concéntricos. Colorear con ceras blandas y barnizar. Este pequeño cuadro individual formará parte de un mural colectivo.

Con plastelina, vamos contorneando un círculo dado por la maestra. Es importante que la maestra utilice la palabra “contorno”.

Observamos, en la PDI, imágenes de las esferas flotantes del parque McArthur, a Los Ángeles. Hablamos del cuerpo que forma esta obra de arte, y la definimos de manera informal. Construimos cada cual su esfera, con barro.

Una vez la esfera seca, la coloreamos con témpera, y posteriormente la barnizamos.

Salimos a dar una vuelta por la escuela, con la cámara fotográfica, para buscar esferas en objetos cotidianos.

Rúbrica de evaluación.

Hay que comentar que, para evaluar correctamente estas actividades haría falta también una rúbrica referida a los contenidos de plástica. Yo no la hice porque esta área la evalúa una persona especialista, aunque tuvo en cuenta para hacerlo todo el trabajo realizado junto con la geometría. 

Conclusiones

La experiencia ha sido muy motivadora, tanto para el alumnado como para mí. Así, durante estas sesiones, en las que utilizamos el arte como instrumento de aprendizaje, se muestran mucho más tranquilos y concentrados, muy pendientes de aquello que están haciendo, y los contenidos se asimilan con mayor facilidad. Puedo asegurar que nadie olvidará qué es una esfera! Y estuvieron hablando de la sesión de fotografía durante días!

En el 2.º trimestre nos toca trabajar el triángulo, el rectángulo, el punto y la línea y continuar con el concepto de “contorno”. Tenemos ganas mil de empezar… Ya os iremos contando!

Hi ha un comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s